Rendszergazda

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerület

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Álatalános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

rendszergazda

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Dózsa György út 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

rendszergazdai, informatikai feladatok, hagtechnikai feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, informatikus vagy hangtechnikus,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

        közoktatásban szerzett munkatapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        hangtechnikában szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        pontos munka, jó kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló oktmány(ok) másolatát, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonytvány (alkalmazás esetén), nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerület címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Dózsa György út 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Kodály 11/2016. , valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerület címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Homokszem utca 3-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Kodály 11/2016., valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda.

        Elektronikus úton Csernus Mária részére a titkarsag@kodaly-iskola.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: , Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Dózsa György út 22. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 29.

ID: 2833720   Megjelentetés dátuma: 2016.11.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.