Tanító

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerület

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2016. 12. 09. - 2017. 06. 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6077 Orgovány, Táncsics utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

tanító, napközis nevelő

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanító,

        magyarállampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai gyakorlatát igazoló szakmai önéletrajz

        álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személy közléséhez)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyarmatiné Márton Olga nyújt, a 76/591-035 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerület címére történő megküldésével (6077 Orgovány, Táncsics utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ágasegyháza7 , valamint a munkakör megnevezését: tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerület címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ágasegyháza7, valamint a munkakör megnevezését: tanító.

        Elektronikus úton Gyarmatiné Márton Olga részére a orgisk@freemail.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Gyarmatiné Márton Olga, Bács-Kiskun megye, 6077 Orgovány, Táncsics utca 3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és / vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. A pályázati feltételek közül csak a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiánypótolható. Más esetben a hiánypótlás lehetősége kizárt.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824349   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.