Néptánc pedagógus

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerület

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Néptánc pedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2018.06.15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 4 órás

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskeméti, Katona Zsigmond utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Néptánc órák megtartása általános iskola alsó tagozatán (1-4. osztály).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, néptánc pedagógus,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        életvitelszerűen a beiskolázási körzetben él

Elvárt kompetenciák:

        Kilenc pedagógusi kompetencia magas szintű birtoklása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázónak legalább 5 év szakmai gyakorlatát igazoló szakmai önéletrajza

        az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (alkalmazás esetén)

        a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumai

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerület címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Corvin 12 , valamint a munkakör megnevezését: Néptánc pedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerület címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Corvin 12, valamint a munkakör megnevezését: Néptánc pedagógus.

        Elektronikus úton Lóczi László igazgató részére a matyasisk@axelero.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és / vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750029   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.