HR referens

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kazincbarcikai Tankerület

HR referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 6.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. számú melléklet 42. Foglalkoztatással kapcsolatos humánpolitikai,valamint munkaügyi feladatkör I. besorolási osztály

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A tankerületi központ foglalkoztatotti állományával összefüggő személyügyi és adminisztrációs feladatok ellátása a jogszabályi előírások,belső szabályzatok és a munkaköri leírás szerint.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzetség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget,szakképzettséget igazoló okmány(ok) másolata(i)

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására,valamint annak igazolására,hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás illetve büntetőeljárás hatálya alatt

        a közsszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 évi. CXCIX törvény 5. számú melléklete szerinti önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Székelyné Varga Mária Ágnes tankerületi igazgató nyújt, a +36/48-795-206 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kazincbarcikai Tankerület címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/045/ 1470-3/201 , valamint a munkakör megnevezését: HR referens.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kazincbarcikai Tankerület címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 6. fsz. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/045/ 1470-3/201, valamint a munkakör megnevezését: HR referens.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó személyes meghallgatását követően a tankerületi igazgató javaslatá alapján a kinevezés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnökének hatásköre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831814   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.