Angol szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Karcagi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kossuth Lajos Gimnázium Tiszaszőlősi Általános Iskolája

angol szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5244 Tiszaszőlős, Alkotmány út 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános tantervű osztályokban angol nyelv tanítása, tanulmányi versenyekre felkészítés, tehetséggondozás, korrepetálás, szabadidős fogalkozások tartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, angol szakos tanár,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        90 napnál nem régebbi a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§. (4) bekezdése alapján hatósági igazolvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mohácsiné Daróczi Marianna tagintézmény-vezető nyújt, a 06/20/405-6130 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Karcagi Tankerülete címére történő megküldésével (5300 Karcag, Horváth Ferenc út 7. I./6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/104/109-43/2016 , valamint a munkakör megnevezését: angol szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Karcagi Tankerülete címére történő megküldésével (5300 Karcag, Horváth Ferenc út 7. I/6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/104/109-43/2016, valamint a munkakör megnevezését: angol szakos tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818467   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.