Pedagógus

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Karcagi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Hunyadi Mátyás Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

pedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.12.02-2019.03.16 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5200 Törökszentmiklós, Hunyadi u. 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott napközis nevelői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanító vagy tanár szakképzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás és tapasztalat, fejlesztő pedagógiai kompetenciák.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé. Az erkölcsi bizonyítvány igénylő lapjának IV. pontjában a más törvényeknek való megfelelés igazolásánál kérjük az alábbi törvényt tüntesse fel: Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20. § (1), (2)d, (2d), (2e), (5) bek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szécsi Pál intézményvezető nyújt, a 56/390-092 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Karcagi Tankerülete címére történő megküldésével (5300 Karcag, Horváth Ferenc út 7. . 1/6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/105/750-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: pedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Karcagi Tankerülete címére történő megküldésével (5300 Karcag, Horváth Ferenc út 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/105/750-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: pedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 17.

ID: 2817803   Megjelentetés dátuma: 2016.11.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.