Német-bármely szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári Tankerület

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Révkomáromi János Általános Iskola

német-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7541 Kutas, Petőfi S. utca 82.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakpárnak megfelelő órák ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, német-bármely szakos tanár,

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, valamint büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz,

        iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethné Boncz Hajnalka intézményvezető nyújt, a 82/568-014 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári Tankerület címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Szántó utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/139/163-87/2016 , valamint a munkakör megnevezését: német-bármely szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári Tankerület címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Szántó Imre utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/139/163-87/2016, valamint a munkakör megnevezését: német-bármely szakos tanár.

        Elektronikus úton Némethné Boncz Hajnalka intézményvezető részére a titkarsag@altisk-kutas.sulinet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Révkomáromi János Általános Iskola, Somogy megye, 7541 Kutas, Petőfi S. utca 82. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes elbeszélgetést követően az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 29.

ID: 2833737   Megjelentetés dátuma: 2016.11.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.