Tanító

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvár Megyeközponti Tankerület

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Görgetegi Általános Iskola

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű - közalkalmazott tartós távolléte idejé –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7553 Görgeteg, Kossuth L. utca 42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanítói és napközis nevelői munkakörhöz tartozó feladatok ellátása, munkakörrel kapcsolatos tervezési, szervezési és adminisztrációs feladatok a munkaköri leírásban foglaltak szerint. A munkavégzés helye székhelyen és telephelyen (Rinyaszentkirály Fő utca 91.).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, általános iskolai tanító,

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, valamint büntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák:

        türelem, tolerencia, jó kapcsolatteremtő készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz,

        szükséges képesítés meglétét igazoló okmány másolata,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Somorjainé Pados Edit nyújt, a 82/567-006 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvár Megyeközponti Tankerület címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Szántó utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/139/163-85/2016 , valamint a munkakör megnevezését: tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvár Megyeközponti Tankerület címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Szántó Imre utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/139/163-85/2016, valamint a munkakör megnevezését: tanító.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 20.

ID: 2820243   Megjelentetés dátuma: 2016.11.21.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.