Gyógypedagógus

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvár Megyeközponti Tankerület

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tantárgyi órák és egyéb foglalkozások megtartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, gyógypedagógus - tanuásban akadályozottak pedagógiája, értelmileg akadályozottak pedagógiája szak,

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, valamint büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Autizmus spektrumzavarok pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanári végzettség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz,

        iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvár Megyeközponti Tankerület címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Szántó utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/139/163-80/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvár Megyeközponti Tankerület címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Szántó utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/139/163-80/2016, valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.

        Elektronikus úton Dr. Benczéné Csorba Margit intézményvezető részére a barcziiskola@barcziiskola.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani , Somogy megye, 7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.barcziiskola.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761627   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.