Intézményegység-vezető (Kollégium)

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvár Megyeközponti Tankerület

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium

intézményegység-vezető (Kollégium) (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.01-2022.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Szántó utca 11.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményegység munkájának szervezése, irányítása, képviselete, valamint a törvényes és szakszerű működtetése az intézményvezetővel együttműködve.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, / egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanári vagy gyógypedagógus vagy szociálpedagógus vagy játék- és szabadidő-szervező tanári vagy tanulási és pályatanácsadó tanári vagy tehetségfejlesztő tanári vagy hittanár-nevelő tanári szakképzettség vagy középiskolai tanári szakképzettség, vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,

        pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,

        pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezető szakképzettség,

        büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,

        cselekvőképesség,

        megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyban kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az intézményegység vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata.

        A pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör megnevezésével).

        Szakmai önéletrajz,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sorszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez).

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul szemelyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Surányi Péter intézményvezető nyújt, a 82/527-340 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvár Megyeközponti Tankerület címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Szántó utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/139/163-74/2016 , valamint a beosztás megnevezését: intézményegység-vezető (Kollégium).         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvár Megyeközponti Tankerület címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Szántó Imre utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/139/163-74/2016, valamint a munkakör megnevezését: intézményegység-vezető (Kollégium).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni) zárt borítékban kérünk megküldeni a KLIK Kaposvári Tankerület címére.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 1.

ID: 2746247   Megjelentetés dátuma: 2016.10.02.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.