Matematika szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kalocsai Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola

matematika szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.06.30-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Jókai utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Matematika tantárgy oktatása felső tagozaton. Szakmai munkaközösség életében aktív részvétel, tehetségfejlesztés, felzárkóztatás, szakkör vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, matematika - informatika, vagy fizika, vagy kémia szakos tanár,

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Motivációs levél

        Erkölcsi bizonyítvány, sikeres pályázat esetén

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Reiterné Fekete Magdolna nyújt, a 78/462-668 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kalocsai Tankerülete címére történő megküldésével (6300 Kalocsa, Jókai utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/024/388/2016 , valamint a munkakör megnevezését: matematika szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kalocsai Tankerülete címére történő megküldésével (6300 Kalocsa, Szent István király út 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/024/388/2016, valamint a munkakör megnevezését: matematika szakos tanár.

        Elektronikus úton Reiterné Fekete Magdolna részére a fenyigyula8@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828150   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.