Gyógypedagógus

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Jászapáti Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskola
097003

gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5055 Jászladány, Hősök tere 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai nevelése, fejlesztése: egyéni és kiscsoportos fejlesztés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, gyógypedagógus,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum másolata

        Alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§. (1) bekezdése, (2) bek. d)pontja, (2d) és (2e), valamint (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek való megfelelés szerinti)

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Jászapáti Tankerülete címére történő megküldésével (5055 Jászladány, Hősök tere 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/097/349-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Jászapáti Tankerülete címére történő megküldésével (5130 Jászapáti, Damjanich út 8/4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/097/349-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.

vagy

        Elektronikus úton Földváriné Greicz Ágnes intézményvezető részére a klik.jaszladany@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról - az intézményvezető javaslata alapján - a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. Munkáltató fenntartja magának a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768681   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.