Tanító

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Jászapáti Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskola

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5055 Jászladány, Hősök tere 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az alapfokú nevelés-oktatás alsó tagozatán jelentkező, tanítói munkakörbe sorolt feladatok ellátása a jogszabályi feltételeknek és az intézmény pedagógiai programjának megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanító,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum másolata

        alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány ( a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20.§ (1) bekezdése, (2) bek. d) pontja, (2d) és (2e), valamint (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek való megfelelés szerinti)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Földváriné Greicz Ágnes intézményvezető nyújt, a 0657/817-976 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Jászapáti Tankerülete címére történő megküldésével (5055 Jászladány, Hősök tere 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/097/349-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Jászapáti Tankerülete címére történő megküldésével (5130 Jászapáti, Damjanich út 8/4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/097/349-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: tanító.

vagy

        Elektronikus úton Földváriné Greicz Ágnes intézményvezető részére a klik.jaszladany@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról - az intézményvezető javaslata alapján - a kinevezés jogkör gyakorlója dönt. A munkáltató fenntartja magának a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768680   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.