Pénzügyi-számviteli referens

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hódmezővásárhelyi Tankerülete

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hódmezővásárhelyi Tankerülete

pénzügyi-számviteli referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. számú melléklet 47. Gazdálkodással kapcsolatos feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi feladatok körében: Folyószámlák kezelése, átutalásokkal kapcsolatos ügyintézés az Elektra rendszerben
Számlák befogadása, rögzítése, folyószámla-egyeztetések lebonyolítása a szolgáltatókkal, készpénzes forgalom lebonyolítása, házipénztárak kezelése, előirányzatok alakulásának figyelemmel kísérése, projektek pénzügyi elszámolásához kapcsolódó dokumentumok előkészítése, ellenőrzése, számlamásolatok hitelesítése, pályázatokhoz kapcsolódó bankszámlák kezelése, kifizetést igazoló dokumentumok lekérése, továbbítása az iskolák felé, adatszolgáltatások elkészítése, negyedéves adóbevallások elkészítése (rehabilitációs, cégautó), a költségvetési év előkészítésével, tervezésével kapcsolatos feladatok ellátása, likviditási terv készítése, a költségvetési év zárási munkálatainak előkészítése, függő, átfutó tételek ellenőrzése, egyeztetése, rendezése, keretigénylésekkel kapcsolatos adatok bekérése az intézményektől, azok összesítése, továbbítása a Klebelsberg Központ részére, részvétel az időközi pénzügyi információs jelentések elkészítésében, közreműködés a leendő tankerületi központhoz tartozó járási tankerületek költségvetésének és beszámolóinak elkészítésében; Számviteli feladatok körében: Főkönyvi könyvelési feladatok elvégzése a Forrás SQL program alkalmazásával, bérkönyvelés; bérszámfejtés havi egyeztetése, főkönyvi vegyes tételek, előirányzatok, banki és pénztári tételek könyvelése, gazdasági események kontírozása, főkönyv-analitika egyeztetések, a kiadások és a bevételek teljesítésével összefüggő ERA kódok ellenőrzéséhez kapcsolódóan, valamint az előirányzatok és teljesítések alakulásáról egyeztetés a Kincstárral, Egységes Rovat Rend kódok egyeztetése, rendezése, szerződések és kötelezettségvállalások nyilvántartásának vezetése az integrált könyvviteli rendszerben, analitikus nyilvántartások vezetése, egyeztetése, adatszolgáltatások elkészítése, negyedéves áfabevallások elkészítése, a bizonylatok tartalmi, formai követelményeinek ellenőrzése, megbízás alapján pénzügyi érvényesítéssel kapcsolatos feladatok ellátása, pályázatok elkülönített könyvelése, pályázati pénzügyi beszámolók készítése
Negyedéves mérlegjelentés elkészítése, a költségvetési év zárási munkálatainak elvégzése, a Tankerület költségvetésének és beszámolóinak elkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, gazdálkodási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés, vagy középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: pénzügyi ügyintéző, számviteli ügyintéző, mérlegképes könyvelői szakképesítés; általános gazdasági és statisztikai ügyintéző vagy gazdasági elemző és szakstatisztikai ügyintéző szakképesítés és legalább középfokú számítástechnikai szakképesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        költségvetési szervnél szerzett tapasztalat

        Forrás SQL program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő adattartalommal, valamint motivációs levél

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lencse Ferenc gazdasági vezető nyújt, a 62/795-204 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hódmezővásárhelyi Tankerülete címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2016.11 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli referens.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hódmezővásárhelyi Tankerülete címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2016.11, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli referens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 29.

ID: 2833739   Megjelentetés dátuma: 2016.11.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.