Gyógypedagógus (Fábiánsebestyén)

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hódmezővásárhelyi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hódmezővásárhelyi Tankerülete

gyógypedagógus (Fábiánsebestyén)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6625 Fábiánsebestyén, Úttörő tér 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztése, felzárkóztatása, rehabilitációs foglalkozások tartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvény,valamint pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, gyógypedagógus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelésében szerzett tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget,szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltíltás hatálya alatt ,amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

        a pályázó nyilatkozata arról,hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Faragó M.Ferenc nyújt, a 30/436-0894 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hódmezővásárhelyi Tankerülete címére történő megküldésével (6625 Fábiánsebestyén, Úttörő tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-11-17 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus (Fábiánsebestyén).         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hódmezővásárhelyi Tankerülete címére történő megküldésével (6625 Fábiánsebestyén, Úttörő tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-11-17, valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus (Fábiánsebestyén).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető véleménye alapján a tankerületi igazgató dönt a kinevezésről.Csak a nyertes pályázót értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828145   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.