3 fő gyógypedagógus (Szentes)

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hódmezővásárhelyi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola
Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és EGYMI

3 fő gyógypedagógus (Szentes)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016. 12. 01 - 2017. 08. 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6600 Szentes, Kossuth utca 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanulásban akadályozott tanulók iskolai nevelése-oktatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanulásban akadályozottak pedagógiája, szakirányon végzett gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógiai terapeuta, speciális pedagógiai szakos tanár és szakpedagógus szakképesítés,

        büntetlen előélet,

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pótári Tímea tagintézmény-vezető nyújt, a 63/444-188 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hódmezővásárhelyi Tankerülete címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34-36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-10-07 , valamint a munkakör megnevezését: 3 fő gyógypedagógus (Szentes).         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hódmezővásárhelyi Tankerülete címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-10-07, valamint a munkakör megnevezését: 3 fő gyógypedagógus (Szentes).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető véleménye alapján a tankerületi igazgató dönt a kinevezésről. Csak a nyertes pályázót értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772232   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.