Zongora tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hevesi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Hevesi József Általános Iskola és AMI Zeneművészeti Tagintézménye

zongora tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3360 Heves, Hősök tere 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

zongora hangszeres oktatása, munkakörrel kapcsolatos tervezési, szervezési és adminisztrációs feladatok egyéni munkaköri leírás alapján

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, zongora szakos tanár vagy művészeti ágnak megfelelő művész,

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolatai

        hatósági bizonyítvány a büntetlen élet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely miatt nem folytathat pedagógusi tevékenységet

        nyilatkozat (a pályázónak a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Gulyás Katalin tagintézmény-vezető nyújt, a 06-36/545-395 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hevesi Tankerülete címére történő megküldésével (3300 Eger, Bem tábornok utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/095/4-95/2016 , valamint a munkakör megnevezését: zongora tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hevesi Tankerülete címére történő megküldésével (3300 Eger, Bem tábornok utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/095/4-95/2016, valamint a munkakör megnevezését: zongora tanár.

vagy

        Elektronikus úton Szabó Imre Tiborné intézményvezető részére a hevesiskola.ig@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Nagyné Gulyás Katalin intézményvezető, Heves megye, Heves 3360, Hősök tere 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        helyben szokásos módon

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2812935   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.