Tanító - napközis nevelő (csoportvezető)

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hevesi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Erdőteleki Mikszáth Kálmán Általános Iskola Tarnazsadányi Tagiskolája

tanító - napközis nevelő (csoportvezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3283 Tarnazsadány, József Attila tér 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

tanító-napközis nevelői munkakörhöz tartozó feladatok ellátása, munkakörrel kapcsolatos tervezési, szervezési és adminisztrációs feladatok a munkaköri leírásban foglaltak szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanító szak,

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolatai

        hatósági bizonyítvány a büntetlen élet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely miatt nem folytathat pedagógusi tevékenységet

        nyilatkozat (a pályázónak a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Öcsödi Kiss József tagintézmény-vezető nyújt, a 06-36/479-992 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hevesi Tankerülete címére történő megküldésével (3300 Eger, Bem tábornok utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/095/4-91/2016 , valamint a munkakör megnevezését: tanító - napközis nevelő (csoportvezető).         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hevesi Tankerülete címére történő megküldésével (3360 Heves, Deák Ferenc utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/095/4-91/2016, valamint a munkakör megnevezését: tanító - napközis nevelő (csoportvezető).

vagy

        Elektronikus úton Öcsödi Kiss József tagintézmény-vezető részére a tzsisk@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Öcsödi Kiss József tagintézmény-vezető, Heves megye, 3283 Tarnazsadány, József Attila tér 3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        helyben szokásos módon

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768747   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.