Biológia-földrajz, vagy angol-bármely, vagy német-bármely szakos általános iskolai tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hevesi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Hevesi József Általános Iskola és AMI

biológia-földrajz, vagy angol-bármely, vagy német-bármely szakos általános iskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3360 Heves, Fő út 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

általános iskolai szaktanári feladatok, munkakörrel kapcsolatos tervezési, szervezési és adminisztrációs valamint egyéb, a pedagógus munkakörhöz tartozó feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, biológia-földrajz, vagy angol-bármely, vagy német-bármely szakos általános iskolai tanár,

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolatai

        hatósági bizonyítvány a büntetlen élet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely miatt nem folytathat pedagógusi tevékenységet

        nyilatkozat (a pályázónak a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Imre Tiborné intézményvezető nyújt, a 06-36/545-222 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hevesi Tankerülete címére történő megküldésével (3300 Eger, Bem tábronok utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/095/4-87/2016 , valamint a munkakör megnevezését: biológia-földrajz, vagy angol-bármely, vagy német-bármely szakos általános iskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hevesi Tankerülete címére történő megküldésével (3360 Heves, Deák Ferenc utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/095/4-87/2016, valamint a munkakör megnevezését: biológia-földrajz, vagy angol-bármely, vagy német-bármely szakos általános iskolai tanár.

vagy

        Elektronikus úton Szabó Imre Tiborné intézményvezető részére a hevesiskola.ig@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Szabó Imre Tiborné intézményvezető, Heves megye, 3360 Heves, Fő út 16. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        helyben szokásos módon

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757532   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.