Angol szakos nyelvtanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúszoboszlói Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Hőgyes Endre Gimnázium és Szakgimnázium

angol szakos nyelvtanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.11.15 - 2017.06.15 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 44.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

angol nyelv oktatása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, angol szakos tanár,

        Cselekvőképesség

        Bűntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, angol szakos tanár,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        Szakmai önéletrajz

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a bűntetlen előélet, és annak igazolására, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás alatt

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sárkányné Kertész Éva intézményvezető nyújt, a +36-52-557-510 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúszoboszlói Tankerülete címére történő megküldésével (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 44. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/087/260-29/2016 , valamint a munkakör megnevezését: angol szakos nyelvtanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúszoboszlói Tankerülete címére történő megküldésével (4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/087/260-29/2016, valamint a munkakör megnevezését: angol szakos nyelvtanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázattal rendelkező pályázók lehetőséget kapnak a személyes meghallgatásra. A személyes meghallgatást követően a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az alkalmazásról a tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768679   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.