Ének-zene-bármely szakos általános iskolai tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúnánási Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola

ének-zene-bármely szakos általános iskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4090 Polgár, Zólyom utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános iskolás tanulók oktatása, nevelése; tehetséggondozás, felzárkóztatás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, énekzene-bármely szak,

        büntetlen előélet

        annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy angol nyelvtanár szak,

        Pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bene Lászlóné intézményvezető-helyettes nyújt, a 52-391-440 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúnánási Tankerülete címére történő megküldésével (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/086/699-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: ének-zene-bármely szakos általános iskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúnánási Tankerülete címére történő megküldésével (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/086/699-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: ének-zene-bármely szakos általános iskolai tanár.

        Elektronikus úton Bene Lászlóné intézményvezető-helyettes részére a vashpalig@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Éles Sándorné, Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok alapján a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola intézményvezetőjének javaslata után a KLIK Hajdúnánási Tankerülete igazgatója (átruházott munkáltatói jogkörében eljárva) dönt a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelenné nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. A pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 5.

ID: 2754717   Megjelentetés dátuma: 2016.10.06.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.