Személyügyi referens

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúböszörményi Tankerülete

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúböszörményi Tankerülete

személyügyi referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. számú melléklet 42. Foglakoztatással kapcsolatos humánpolitikai valamint munkaügyi feladatkör

Ellátandó feladatok:

Elkészíti az illetményszámfejtő rendszerben a köznevelési intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyt létesítő dolgozók kinevezését, kinevezés módosítását, megszüntető okiratát, személyi adatokban történő változását továbbítja a köznevelési intézménybe és a Magyar Államkincstár felé ügyintézés céljából. A köznevelési intézmény napi jelentése alapján rögzíti az illetményszámfejtő rendszerben a távolléteket. A köznevelési intézmény igénybejelentése alapján elkészíti az óraadói megbízási szerződéssel foglalkoztatottak szerződéseit. Személyi jellegű kifizetések tervezéséhez és a bérfelhasználáshoz adatbázisok naprakész vezetése. A köznevelési intézmények közalkalmazottainak adataival kapcsolatos nyilvántartások vezetése. (végzettség, besorolás stb.) A köznevelési intézmény igénybejelentése alapján az NKI közigállás honlapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján pályázati felhívás kiírása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A köznevelési intézményben dolgozó közalkalmazottak jogviszonyával kapcsolatos munkaügyi iratok elkészítése és munkaügyi feladatok ellátása. Személyügyi anyagok kezelése, az adatok illetményszámfejtő rendszerben történő rögzítése. A szervezetet és a munkaterületét szabályzó jogszabályok, belső szabályzatok naprakész ismerete, alkalmazása. Statisztikai jelentések és az ügykörét érintő beszámolók elkészítéséhez adatok szolgáltatása. Intézményvezetők részére szakmai segítségnyújtás humánpolitikai területen.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, munkaügyi /személyzeti /társadalombiztosítási /emberi erőforrás gazdálkodási szak,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakterületen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű KIRA illetményszámfejtő rendszer ismerete,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        "B" kategóriás jogosítvány, közigazgatási szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012 (III.20.) Korm. rend. 8 § alapján elkészített fényképes szakmai önéletrajz, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kttv 42 § (1)-(3) bek feltételeknek megfelel) vagy annak igénylését igazoló dokumentum, a 29/2012 (III.7.) Korm. rend. 3. sz. melléklet 42. pontjában meghatározott végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához, nyilatkozat hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balla Júlia személyügyi referens nyújt, a 06-52/550-240 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúböszörményi Tankerülete címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/084/1191/2016 , valamint a munkakör megnevezését: személyügyi referens.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúböszörményi Tankerülete címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/084/1191/2016, valamint a munkakör megnevezését: személyügyi referens.

        Elektronikus úton Balla Júlia részére a julia.balla@klik.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Balla Júlia, Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Hajdúböszörmény Városában helyben szokásos módon - 2016. október 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató a pályázat érvénytelenítésének jogát fenntartja. A kiíró nem vállalja a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával felmerült költség megtérítését. A pályázat csak akkor érvényes, ha a tartalmi és a formai követelményeknek megfelel. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. Az alkalmazás - áthelyezés kivételével - 6 hónap próbaidő kikötésével történik. A kinevezésre kerülő kormánytisztviselő 1 éven belül köteles az alapvizsgát teljesíteni, amennyiben nem tesz eleget kötelezettségének kormányzati szolgálati jogviszony a törvény erejénél fogva megszűnik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772073   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.