2 fő logopédus

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Szakiskola, Kollégium

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Szakiskola, Kollégium

2 fő logopédus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 97.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Sajátos nevelési igényű (tanulásban, értelmileg akadályozott, autista) tanulók beszédfejlesztése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Logopédus és Tanulásban akadályozott és/vagy értelmileg akadályozott és/vagy autista tanulók pedagógiája szakos gyógypedagógus végzettség,

        büntetlen előélet

        Utazó szolgálat vállalása a járás intézményeiben

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek fénymásolata

        fényképes szakmai önéletrajz

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata (mely a pályázatnak nem, csak az állás betöltésének feltétele)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Éder Etelka intézményvezető, Maász Györgyi intézményvezető helyettes nyújt, a 06-96-576-462 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Szakiskola, Kollégium címére történő megküldésével (9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 97. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/074/23-122/2016 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő logopédus.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Szakiskola, Kollégium címére történő megküldésével (9024 Győr, Nádor tér 4. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/074/23-122/2016, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő logopédus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot írásban, zárt borítékban kérjük megküldeni a Győri Váci Mihály Általános Iskola címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola ,Óvoda, Készségfejlesztő Szakiskola,Kollégium logopédus munkakörére". Egy további példányt kérünk a KLIK Győri Tankerület címére megküldeni (9024 Győr, Nádor tér 4.)

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828185   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.