Könyvtár - bármely szakos általános iskolai tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakgimnázium

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakgimnázium

könyvtár - bármely szakos általános iskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. 01. 01 - 2017. 08. 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9023 Győr, Kodály Zoltán utca 20-24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az iskolai könyvtár működtetése és a könyvtár használati órák tanítása, az iskolai tankönyvrendelés lebonyolítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, könyvtár szak,

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        tanítási, könyvtárosi gyakorlat

        természettudományos tanári diploma

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek fénymásolata

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata (mely a pályázatnak nem, csak az állás betöltésének feltétele)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fekete Szabolcs intézményegység-vezető nyújt, a 96/427-244 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakgimnázium címére történő megküldésével (9023 Győr, Kodály Zoltán utca 20-24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/074/23-121/2016 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtár - bármely szakos általános iskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakgimnázium címére történő megküldésével (9024 Győr, Nádor tér 4. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/074/23-121/2016, valamint a munkakör megnevezését: könyvtár - bármely szakos általános iskolai tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot írásban, zárt borítékban kérjük megküldeni a Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakgimnázium címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakgimnázium könyvtár-bármely szakos általános iskolai tanár munkakörére". Egy további példányt kérünk a KLIK Győri Tankerület címére megküldeni (9024 Győr, Nádor tér 4.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.moraferenciskola.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822422   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.