Szakszolgálati titkár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mosonmagyaróvári Tagintézménye

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mosonmagyaróvári Tagintézménye

szakszolgálati titkár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. december 9.-2017. augusztus 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Teljes munkaidőben végzi az elektronikus nyilvántartási rendszerek vezetését, a szakértői vélemények készítésével, nyomtatásával, iktatásával, postázásával kapcsolatos feladatok, személyi ügyek, az intézmény működésével kapcsolatos ügyek, gazdasági ügyek intézését.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek fénymásolata

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata (mely a pályázatnak nem, csak az állás betöltésének feltétele)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Domsichné Mezzei Márta intézményvezető nyújt, a 06-96-204-560 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mosonmagyaróvári Tagintézménye címére történő megküldésével (9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/074/23-116/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szakszolgálati titkár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mosonmagyaróvári Tagintézménye címére történő megküldésével (9024 Győr, Nádor tér 4. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/074/23-116/2016, valamint a munkakör megnevezését: szakszolgálati titkár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot írásban, zárt borítékban kérjük megküldeni a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mosonmagyaróvári Tagintézménye címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mosonmagyaróvári Tagintézménye szakszolgálati titkár munkakörére". Egy további példányt kérünk a KLIK Győri Tankerület címére megküldeni (9024 Győr, Nádor tér 4.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2812987   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.