Gyógypedagógus

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Győri Székhelyintézménye

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Győri Székhelyintézménye

gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű tartós helyettesítésre, előreláthatólag 2018.03.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 10 órás

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9023 Győr, Cirkeli utca 31.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakértői bizottsági feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, gyógypedagógus végzettség,

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        pedagógus szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek fénymásolata

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata (mely a pályázatnak nem, csak az állás betöltésének feltétele)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zugmann Mónika Eszter intézményvezető-helyettes nyújt, a 06-96-518-215 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Győri Székhelyintézménye címére történő megküldésével (9023 Győr, Cirkeli utca 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/074/23-113/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Győri Székhelyintézménye címére történő megküldésével (9024 Győr, Nádor tér 4. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/074/23-113/2016, valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot írásban, zárt borítékban kérjük megküldeni a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Győri Székhelyintézménye címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Győri Székhelyintézménye gyógypedagógus munkakörére". Egy további példányt kérünk a KLIK Győri Tankerület címére megküldeni (9024 Győr, Nádor tér 4.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2812988   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.