Angol szakos nyelvtanár vagy tanító (angol műveltségterület)

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola

angol szakos nyelvtanár vagy tanító (angol műveltségterület)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. 07. 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9071 Gönyű, Kossuth Lajos utca 65.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános iskolások (alsó tagozat 4. évfolyamán és felső tagozat 5-8. évfolyamán) angol nyelv oktatása, napközis vagy tanulószobai foglalkozások megtartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, angol nyelvtanári végzettség vagy,

        főiskolai tanítói végzettség angol műveltségterületen

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        magyar nyelv és irodalom, történelem tanári szakon szerzett végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek fénymásolata

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata (mely a pályázatnak nem, csak az állás betöltésének feltétele)

        fényképes szakmai önéletrajz

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/074/23-119/2016 , valamint a munkakör megnevezését: angol szakos nyelvtanár vagy tanító (angol műveltségterület).         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola címére történő megküldésével (9024 Győr, Nádor tér 4. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/074/23-119/2016, valamint a munkakör megnevezését: angol szakos nyelvtanár vagy tanító (angol műveltségterület).

        Elektronikus úton Kiss Béla intézményvezető részére a info@szechenyi-gonyu.sulinet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni Kiss Béla intézményvezető részére. A tárgy rovatba írják be "PÁLYÁZAT - Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola angol szakos nyelvtanár munkakörére". Egy példány pályázati anyagot kérünk a KLIK Győri Tankerület címére megküldeni (9024 Győr, Nádor tér 4.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Az intézmény honlapján www.szechenyigonyu.hu - 2016. november 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815088   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.