Matematika - fizika szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyáli Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Felsőpakonyi Herman Ottó Általános iskola

matematika - fizika szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.06.30-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 16 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2363 Felsőpakony, Iskola utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Matematika és fizika tantárgyak tanítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, matematika-fizika szakos tanári végzettség,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló okiratok fénymásolata

        90 napnál nem régebbi, teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Fényképes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Matisz Zsolt intézményvezető nyújt, a 06-29/517-080 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyáli Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/125/18-60/2016 , valamint a munkakör megnevezését: matematika - fizika szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyáli Tankerülete címére történő megküldésével (2360 Gyál, Kőrösi út 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/125/18-60/2016, valamint a munkakör megnevezését: matematika - fizika szakos tanár.

        Elektronikus úton Matisz Zsolt intézményvezető részére az iskola@felsopakony.hu, és Kanyik Antalné részére a antalne.kanyik@klik.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Állásinterjú

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A feladat óraadói szerződés alapján is végezhető.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.iskola.felsopakony.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 16.

ID: 2816671   Megjelentetés dátuma: 2016.11.17.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.