Tanító

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Füzesabonyi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Aldebrői Tarnavölgye Általános Iskola Kápolnai Tagiskolája

Tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3355 Kápolna, Petőfi S. út 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. §-ban és a munkaköri leírásban foglalt feladatok. Napközis és tanórai foglalkozások tartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanító,

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

        szakmai felkészültség,

        empátia, tolerancia, gyermekszeretet,

        csapatmunkában való részvétel,

        kollegalitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Szükséges képesítés meglétét igazoló okirat másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barta Róbert intézményvezető nyújt, a 06-20/241-5253 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Füzesabonyi Tankerülete címére történő megküldésével (3353 Aldebrő, Arany János út 68/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/092/369-3/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Füzesabonyi Tankerülete címére történő megküldésével (3300 Eger, Bem tábornok utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/092/369-3/2016, valamint a munkakör megnevezését: Tanító.

        Személyesen: Barta Róbert intézméyvezető, Heves megye, 3353 Aldebrő, Arany János út 68/a. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető javaslata alapján a mb. tankerületi igazgató dönt a kinevezésről. A pályázati elbeszélgetésre történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824427   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.