Matematika-bármely szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Füzesabonyi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Poroszlói Vass Lajos Általános Iskola

matematika-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3388 Poroszló, Alkotmány út 3. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62 §-ban és a munkaköri leírásban foglalt feladatok. Matematika tantárgyi órák megtartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2016. (VIII. 30.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, matematika-bármely szakos tanár,

        Büntetlen előélet

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szükséges képesítés meglétét igazoló okirat másolata

        Szakmai önéletrajz

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Toldiné Diószegi Éva intézményvezető nyújt, a 06-36/553-060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Füzesabonyi Tankerülete címére történő megküldésével (3388 Poroszló, Alkotmány út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/092/344-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: matematika-bármely szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Füzesabonyi Tankerülete címére történő megküldésével (3390 Füzesabony, Ifjúság út 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/092/344-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: matematika-bármely szakos tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető javaslata alapján a megbízott tankerületi igazgató dönt a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 12.

ID: 2765409   Megjelentetés dátuma: 2016.10.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.