Informatika-fizika vagy informatika-matematika szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Füzesabonyi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mezőtárkány-Egerfarmos Általános Iskola

informatika-fizika vagy informatika-matematika szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3375 Mezőtárkány, Kossuth út 54-56.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Informatika, matematika tantárgy oktatása, illetve napközis nevelői feladatok ellátása felső tagozaton. Esetenkénti rendszergazdai feladatok ellátása.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62 §-ban és a munkaköri leírásban folgalt feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2016. (VIII. 30.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szaknak megfelelő tanári végzettség,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        Szükséges képesítés meglétét igazoló okirat másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyeste Ferencné intézményvezető nyújt, a 06-36/491-996 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Füzesabonyi Tankerülete címére történő megküldésével (3375 Mezőtárkány, Kossuth út 54-56. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/092/229-4/2016 , valamint a munkakör megnevezését: informatika-fizika vagy informatika-matematika szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Füzesabonyi Tankerülete címére történő megküldésével (3390 Füzesabony, Ifjúság út 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/092/229-4/2016, valamint a munkakör megnevezését: informatika-fizika vagy informatika-matematika szakos tanár.

        Személyesen: Nyeste Ferencné intézményvezető, Heves megye, 3375 Mezőtárkány, Kossuth út 54-56. . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető javaslata alapján a Füzesabonyi Tankerület megbízott tankerületi igazgatója dönt a határozatlan idejű kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761576   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.