Rajz-technika vagy fizika, erkölcstan szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Füzesabonyi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mezőszemerei Általános Iskola

rajz-technika vagy fizika, erkölcstan szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.11.01 - 2017.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, Mezőszemer 3378, Szabadság út 127.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. §-ban és a munkaköri leírásban foglalt feladatok. Rajz, technika, erkölcstan, fizika tantárgyak tanítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történtő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormány rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        Szükséges képesítés meglétét igazoló okirat másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bartók István intézményvezető nyújt, a 06/36-590-003 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Füzesabonyi Tankerülete címére történő megküldésével (3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/092/337-3/2016 , valamint a munkakör megnevezését: rajz-technika vagy fizika, erkölcstan szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Füzesabonyi Tankerülete címére történő megküldésével (3300 EGER, Bem tábornok út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/092/337-3/2016, valamint a munkakör megnevezését: rajz-technika vagy fizika, erkölcstan szakos tanár.

        Személyesen: Bartók István intézményvezető, Heves megye, 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető javaslata alapján a tankerület megbízott igazgatója dönt a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757518   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.