Általános iskolai tanító

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Füzesabonyi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Aldebrői Tarnavölgye Általános Iskola Feldebrői Tagiskolája

általános iskolai tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3352 Feldebrő, Kossuth út 34.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanórai, illetve napközis foglalkozások megtartása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) kormány rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanító szakos végzettség,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű szakmai felkészültség,

        Jó szintű csapatmunkában való részvétel,

        Empátia, tolerancia, gyermekszeretet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Szükséges képesítés meglétét igazoló okirat másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barta Róbert intézményvezető nyújt, a 06/36-580-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Füzesabonyi Tankerülete címére történő megküldésével (3353 Aldebrő, Arany János út 68/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/092/213-14/2014 , valamint a munkakör megnevezését: általános iskolai tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Füzesabonyi Tankerülete címére történő megküldésével (3300 Eger, Bem tábornok utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/092/213-14/2014, valamint a munkakör megnevezését: általános iskolai tanító.

        Személyesen: Barta Róbert intézméyvezető, Heves megye, 3353 Aldebrő, Arany János út 68/a. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető javaslat alapján a Füzesabonyi Tankerület mb. igazgatója dönt a kinevezésről. A pályázati elbeszélgetésre történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 12.

ID: 2724405   Megjelentetés dátuma: 2016.09.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.