Gyógypedagógus

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. Kerületi Tagintézménye

Gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Korai fejlesztés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrénpedagógia szakirányon végzett gyógypedagógus,

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        további gyógypedagógusi szakos végzettség (logopédia, szomatopedagógia, tiflopedagógia, szurdopedagógia, autizmus spektrum zavar pedagógiája)

Elvárt kompetenciák:

        jó kommunikációs készség,

        rugalmasság,

        tolerancia,

        empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kertész Ildikó tagintézmény-igazgató nyújt, a 06-1-303-9598 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1468/1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Gyógypedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével (1076 Budapest, Garay utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1468/1/2016, valamint a munkakör megnevezését: Gyógypedagógus.

        Elektronikus úton Kertész Ildikó tagintézmény-igazgató részére a info.08@fpsz.net E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 13.

ID: 2810920   Megjelentetés dátuma: 2016.11.14.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.