Gyógypedagógus (fejlesztőpedagógus)

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XX. Kerületi Tagintézménye

Gyógypedagógus (fejlesztőpedagógus)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1205 Budapest, Mártírok útja 51.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nevelési tanácsadás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, gyógypedagógus (fejlesztőpedagógus),

        büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

        gyermekszerető, barátságos,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nemeskéry Krisztina nyújt, a 06-20-395-7947 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1459/1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Gyógypedagógus (fejlesztőpedagógus).         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével (1076 Budapest, Garay utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1459/1/2016, valamint a munkakör megnevezését: Gyógypedagógus (fejlesztőpedagógus).

        Elektronikus úton dr. Szakács Katalin tagintézmény-igazgató részére a info.20@fpsz.net E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 12.

ID: 2809760   Megjelentetés dátuma: 2016.11.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.