Logopédus

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat I. Kerületi Tagintézménye

logopédus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1012 Budapest, Logodi utca 80.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Beszédindítás, beszéd- és nyelvi fejlettség vizsgálata a beszédhibák és a kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia-diszgráfia-diszkalkulia kialakulásának megelőzése, terápiája. Tanácsadás a szülők, szakemberek részére. A munkakör része az adminisztrációs feladatok ellátása, vélemények írása, szakmai értekezleten való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, logopédiai szakos gyógypedagógiai tanár, terapeuta, gyógypedagógus logopédiai szakirányon,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakvizsga

        szakszolgálatban szerzett, legalább 1-3év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        megbízhatóság,

        jó kommunikációs képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló dokumentumok, sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balassáné Tüske Ágnes nyújt, a 20/910 2266 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1357/1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: logopédus.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével (1076 Budapest, Garay utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1357/1/2016, valamint a munkakör megnevezését: logopédus.

        Elektronikus úton Balassáné Tüske Ágnes részére a info.01@fpsz.net E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761515   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.