Gyógypedagógus

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVII. Kerületi Tagintézménye

gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1173 Budapest, Pesti út 82.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

BTM (tanulási nehézség) diagnosztikája (tankerületi szintű szakértői bizottsági tevékenység); tanulási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók fejlesztése (nevelés tanácsadás tevékenysége)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, gyógypedagógus - pszichopedagógiai és/vagy tanulásban akadályozottak pedagógiája,

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        pedagógus szakvizsga

        szakirányú módszertani képzettség (pl. diszlexia, diszkalkulia módszerspecifikus végzettség)

        pedagógiai szakszolgálatnál szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        diagnosztikai jártasság,

        holisztikus szemlélet,

        felhasználói szintű számítógép kezelés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sándor Andrea nyújt, a 70/ 611 2301 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1342/1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével (1076 Budapest, Garay utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1342/1/2016, valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.

        Elektronikus úton Sándor Andrea részére a info.17@fpsz.net E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 8.

ID: 2757897   Megjelentetés dátuma: 2016.10.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.