Gyógytestnevelő

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. Kerületi Tagintézménye

gyógytestnevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai és iskolai gyógytestnevelés feladatok ellátása a kerület intézményeiben (utazó jelleggel).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, gyógytestnevelő tanár,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakvizsga

        szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        önálló munkavégzés,

        megbízhatóság,

        szakmai elkötelezettség,

        precizitás,

        team-ben való részvétel,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barkócziné Vértesi Katalin nyújt, a 1/290 7954 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1292/1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gyógytestnevelő.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével (1076 Budapest, Garay utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1292/1/2016, valamint a munkakör megnevezését: gyógytestnevelő.

        Elektronikus úton Barkócziné Vértesi Katalin részére a info.18@fpsz.net E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 27.

ID: 2741567   Megjelentetés dátuma: 2016.09.28.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.