Matematika-informatika szakos középiskolai tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Esztergomi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakgimnázium

matematika-informatika szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű pályázat elbírálásától 2020.01.15-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2510 Dorog, Otthon tér 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakjainak megfelelő órák, valamint az Nkt. 4.§.(5). pontja szerinti egyéb foglalkozások tartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, matematika-informatika szakos középiskolai tanár,

        bűntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Wágnerné Gálicz Katalin intézményvezető nyújt, a 06-33-431-675 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Esztergomi Tankerülete címére történő megküldésével (2510 Dorog, Otthon tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/106/12-62/2016 , valamint a munkakör megnevezését: matematika-informatika szakos középiskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Esztergomi Tankerülete címére történő megküldésével (2500 Esztergom, Lőrinc utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/106/12-62/2016, valamint a munkakör megnevezését: matematika-informatika szakos középiskolai tanár.

        Elektronikus úton Wágnerné Gálicz Katalin intézményvezető részére a info@zsigmondy-dorog.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakgimnázium

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768723   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.