Informatika - történelem szakos általános iskolai tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Esztergomi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tokodaltárói Gárdonyi Géza Általános Iskola

informatika - történelem szakos általános iskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2532 Tokodaltáró, Vajaskúti dűlő 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakjainak megfelelő tanóra, valamint az Nkt. 4.§.(5). pontja szerinti egyéb foglalkozások tartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, történelem-informatika szakos általános iskolai tanári végzettség,

        bűntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        Fényképes szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Székely Gabriella intézményvezető nyújt, a 06-33-505-540 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Esztergomi Tankerülete címére történő megküldésével (2532 Tokodaltáró, Vajaskúti dűlő 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/106/12-61/2016 , valamint a munkakör megnevezését: informatika - történelem szakos általános iskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Esztergomi Tankerülete címére történő megküldésével (2500 Esztergom, Lőrinc utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/106/12-61/2016, valamint a munkakör megnevezését: informatika - történelem szakos általános iskolai tanár.

        Elektronikus úton Székely Gabriella intézményvezető részére a gardonyiiskola@tokodaltaro.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tokodaltárói Gárdonyi Géza Általános Iskola - 2016. október 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750213   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.