Magyar- és dráma tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola

magyar- és dráma tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2038 Sóskút, Tulipán utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Magyar nyelv és irodalom oktatása munkaköri leírás szerint, külön elrendelés alapján, az Érdi Tankerületen belül változó munkahelyen is történhet.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, magyar nyelv és irodalom szakos tanári végzettség,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, drámatanári végzettség,

        Iskolában szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kuzselné Schóber Ágnes intézményvezető nyújt, a 06/23/348-072 vagy 06/30/222-8399 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére történő megküldésével (2038 Sóskút, Tulipán utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/123/33-9/2016 , valamint a munkakör megnevezését: magyar- és dráma tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére történő megküldésével (2030 Érd, Tompa Mihály utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/123/33-9/2016, valamint a munkakör megnevezését: magyar- és dráma tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 29.

ID: 2833750   Megjelentetés dátuma: 2016.11.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.