Rendszergazda

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola

rendszergazda

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2045 Törökbálint, Köztársaság tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Rendszergazdai feladatok ellátása, külön elrendelés alapján, az Érdi Tankerületen belül változó munkahelyen is történhet.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, rendszergazda/ rendszer-informatikus szakképzettség,

        Gyakorlott szintű Rendszergazdai ismeretek,

        Gyakorlott szintű Hálózatismeret,

        Gyakorlott szintű Hardverismeret,

        Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Keszler Márton Igazgató Úr nyújt, a 06/23/335-639 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére történő megküldésével (2045 Törökbálint, Óvoda utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/123/273-21/2016 , valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére történő megküldésével (2030 Érd, Tompa Mihály utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/123/273-21/2016, valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda.

        Elektronikus úton Keszler Márton Igazgató Úr részére a balintsuli@torokbalint.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831816   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.