Tanító, német nemzetiségi műveltségterületű tanító vagy német nemzetiségi tanító

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola

tanító, német nemzetiségi műveltségterületű tanító vagy német nemzetiségi tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.december 12 - 2017. június 30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2051 Biatorbágy, Karinthy Frigyes utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanítói, napközis feladatok ellátása német nemzetiségi osztályokban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanítói szak-német nemzetiségi műveltségterületű tanító,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rack Ferencné Igazgató Asszony nyújt, a 06/23/310-159 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/119/817/2016 , valamint a munkakör megnevezését: tanító, német nemzetiségi műveltségterületű tanító vagy német nemzetiségi tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére történő megküldésével (2030 Érd, Tompa Mihály utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/119/817/2016, valamint a munkakör megnevezését: tanító, német nemzetiségi műveltségterületű tanító vagy német nemzetiségi tanító.

        Elektronikus úton Rack Ferencné Igazgató Asszony részére a ritsmannschule@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 26.

ID: 2828916   Megjelentetés dátuma: 2016.11.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.