Testnevelő tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagykovácsi Általános Iskola

testnevelő tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2094 Nagykovácsi, Kossuth utca 101.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános iskolában a tanulók szaktárgyi oktatása, nevelése és a pedagógus munkakörhöz tartozó egyéb feladatok ellátása a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, testnevelő szak,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Azonos területen szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/123/592-3/2016 , valamint a munkakör megnevezését: testnevelő tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére történő megküldésével (2030 Érd, Tompa Mihály utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/123/592-3/2016, valamint a munkakör megnevezését: testnevelő tanár.

        Elektronikus úton Fehér Imre Igazgató Úr részére a nagykovacsisuli@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 20.

ID: 2820234   Megjelentetés dátuma: 2016.11.21.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.