Biológia szakos középiskolai tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium

biológia szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.01.23-2018.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2440 Százhalombatta, Szent István tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gimnáziumi tanulóknak biológia tantárgy oktatása. Külön elrendelés alapján, az Érdi Tankerületen belül változó munkahelyen is történhet.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, biológia szakos tanári végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Horváthné dr. Hidegh Anikó intézményvezető nyújt, a 06/23/355-013 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére történő megküldésével (2440 Százhalombatta, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/123/32-10/2016 , valamint a munkakör megnevezését: biológia szakos középiskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére történő megküldésével (2030 Érd, Tompa Mihály utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/123/32-10/2016, valamint a munkakör megnevezését: biológia szakos középiskolai tanár.

        Elektronikus úton dr. Horváthné dr. Hidegh Anikó Igazgató Asszony részére a arany@mail.battanet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2813093   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.