Informatika-bármely szakos középiskolai tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

informatika-bármely szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felső és gimnáziumi tagozaton informatika tantárgy oktatása, külön elrendelés esetén Érdi Tankerületen belül változó munkahelyen.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, informatika szakirány,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintérné Bernyó Piroska Igazgató Asszony nyújt, a 06/23/365-140 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/123/130-10/2016 , valamint a munkakör megnevezését: informatika-bármely szakos középiskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére történő megküldésével (2030 Érd, Tompa Mihály utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/123/130-10/2016, valamint a munkakör megnevezését: informatika-bármely szakos középiskolai tanár.

        Elektronikus úton Pintérné Bernyó Piroska Igazgató Asszony részére a gardonyi.erd@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751453   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.