Intézményvezető-helyettes

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Százhalombattai Eötvös Loránd Általános Iskola

intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.12.01-2021.11.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető-helyettes feladata az igazgató szakmai,vezetői, ellenőrző munkájának, egyéb tevékenységének segítése, támogatása az alsó tagozaton, valamint általános helyettesi teendők ellátása mindkét tagozat tekintetében. Részletes feladatkörét az igazgató határozza meg.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, pedagógus végzettség,

        pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, harmadik személlyel való közléséhez

        Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul pályázati anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez

        Igazolás, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

        Az adott iskola pedagógiai programjához kapcsolódó vezetői program, fejlesztési elképzelések

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rigó Katalin Igazgató Asszony nyújt, a 06/23/355-644 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére történő megküldésével (2040 Érd, Tompa Mihály utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/123/284-7/2016 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető-helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére történő megküldésével (2030 Érd, Tompa Mihály utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/123/284-7/2016, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető-helyettes.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 1.

ID: 2746215   Megjelentetés dátuma: 2016.10.02.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.