Matematika-informatika szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium

matematika-informatika szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.11.07.-2017.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2440 Százhalombatta, Szent István tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános iskolai tanulók oktatása, nevelése. Külön elrendelés alapján, szükség szerint változó munkahelyen az Érdi Tankerületen belül.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, matematika-informatika vagy fizika szakos tanár,

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Horváthné dr. Hidegh Anikó Igazgató Asszony nyújt, a 06/23/355-013 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére történő megküldésével (Szent István Százhalombatta, tér 1. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/123/32-9/2016. , valamint a munkakör megnevezését: matematika-informatika szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület címére történő megküldésével (2030 Érd, Tompa Mihály utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/123/32-9/2016., valamint a munkakör megnevezését: matematika-informatika szakos tanár.

        Elektronikus úton dr. Horváthné dr. Hidegh Anikó Igazgató Asszony részére a arany@mail.battanet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 18.

ID: 2730147   Megjelentetés dátuma: 2016.09.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.