Kollégiumi nevelőtanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium

kollégiumi nevelőtanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Mátyás király út 62.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. §-ban és a munkaköri leírásában foglalt feladatok. Csoportvezetői feladatok ellátása, kollégiumi foglalkozások megtartása, sportfoglalkozások vezetése, versenyekre való felkészítés, kollégiumi ügyelet (reggeli, esti és éjszakai, alkalmanként hétvégi ügyelet ellátása), korrepetálás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, középiskolai tanár,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

        Cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        nevelőtanári szak,

        nevelőtanári, csoportvezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Jó motivációs készség

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szervező készség, kommunikációs képesség, módszertani sokszínűség, konfliktuskezelés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

        Szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dudás Mátyásné nyújt, a 36/410-573 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete címére történő megküldésével (3300 Eger, Mátyás Király út 62. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/091/51-165/2016 , valamint a munkakör megnevezését: kollégiumi nevelőtanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete címére történő megküldésével (3300 Eger, Bem tábornok utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/091/51-165/2016, valamint a munkakör megnevezését: kollégiumi nevelőtanár.

vagy

        Elektronikus úton Dudás Mátyásné részére a dudas.matyasne@eszeg.sulinet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Dudás Mátyásné, Heves megye, 3300 Eger, Mátyás király út 62. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető javaslata alapján, az Egri Tankerület igazgatója dönt a határozatlan idejű alkalmazásról. A pályázati elbeszélgetésre történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 29.

ID: 2833716   Megjelentetés dátuma: 2016.11.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.