Matematika-kémia vagy kémia-bármely szakos tanár

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Egercsehi Zrínyi Ilona Általános Iskola

matematika-kémia vagy kémia-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.07.07 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3341 Egercsehi, Petőfi Sándor út 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. §-ban és a munkaköri leírásában foglalt feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, matematika-kémia vagy kémia-bármely szakos tanár,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

        Cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

        Szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vásárhelyi Erika nyújt, a 36/485-022 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete címére történő megküldésével (3341 Egercsehi, Petőfi Sándor út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/091/51-161/2016 , valamint a munkakör megnevezését: matematika-kémia vagy kémia-bármely szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete címére történő megküldésével (3300 Eger, Bem tábornok utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/091/51-161/2016, valamint a munkakör megnevezését: matematika-kémia vagy kémia-bármely szakos tanár.

vagy

        Elektronikus úton Vásárhelyi Erika részére a ecsehi.iskola@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Vásárhelyi Erika, Heves megye, 3341 Egercsehi, Petőfi Sándor út 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető javaslata alapján, az Egri Tankerület igazgatója dönt a határozott idejű alkalmazásról. A pályázati elbeszélgetésre történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2813068   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.